hoanghannom.com
“Nhận thức luận” – Catherine Barnett
Catherine Barnett (1960–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Beatrice Hawley năm 2003, giải Whiting cho thơ năm 2004, và giải James Laughlin năm 2012. Nhận thức luận Đa phần tôi muốn cảm nhận b…