hoanghannom.com
“Người thực sự vĩ đại” – Stephen Spender
Stephen Harold Spender (1909–1995) là nhà thơ người Anh. Ông được bổ nhiệm làm Cố vấn về Thơ cho Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ từ năm 1965 đến năm 1966. Người thực sự vĩ đại Tôi liên tục nghĩ về những n…