hoanghannom.com
“Tình ca cho Lucinda” – Langston Hughes
Langston Hughes (1901–1967) là nhà thơ người Mỹ. Tình ca cho Lucinda Tình yêu Là quả mận chín Mọc trên một thân cây tím. Thử một lần Rồi bùa mê của nó Sẽ chẳng để em yên. Tình yêu Là ngôi sao sáng …