hoanghannom.com
“Các nhà thơ diễu hành ở Washington” – James Cummins
James Cummins sinh năm 1948 ở Columbus, Ohio. Ông là giám tuyển của Elliston Poetry Collection tại Đại học Cincinnati từ năm 1975, nơi ông là giáo sư ngành văn học Anh. Các nhà thơ diễu hành ở Wash…