hoanghannom.com
“Phong cảnh với chàng trai bay” – John Glenday
John Glenday (1952–) là nhà thơ người Scotland. Ông được trao giải thơ Roehampton năm 2015. Phong cảnh với chàng trai bay Tôi đọc về cậu người được chắp thêm cánh. Cha cậu chắp thêm cánh để đưa cậu…