hoanghannom.com
“Cưỡi thang máy lên trời” – Anne Sexton
Anne Sexton (1928–1974) là nhà thơ người Mỹ được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1967. Giống như các nhà thơ khác thuộc trường phái thơ tự bạch (“Confessionalism”)—Robert Lowell, Sylvia Plath, John …