hoanghannom.com
“Điệu blues của người tị nạn” – W. H. Auden
W. H. Auden (1907–1973) là nhà thơ người Mỹ gốc Anh và một trong những tên tuổi văn chương hàng đầu của thế kỷ 20. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1948, giải Bollingen năm 1953, và giải Sác…