hoanghannom.com
“Thời gian” – John Wieners
John Wieners (1934–2002) là nhà thơ người Mỹ. Thời gian Vì sao sự vĩnh cửu kéo dài một khoảnh khắc một khoảnh khắc vĩnh cửu? Bạn có đủ im lặng để nghe những tiếng cú đại bàng lúc bình minh? Tôi thấ…