hoanghannom.com
“Sao phải bận tâm?” – Sean Thomas Dougherty
Sean Thomas Dougherty sinh năm 1965 ở New York City. Anh là tác giả/chủ biên của mười lăm cuốn sách, gần đây nhất là The Second O of Sorrow (BOA Editions, 2018). Sao phải bận tâm? Bởi vì ngay lúc n…