hoanghannom.com
“Cây sung” – Ruth Stone
Ruth Stone (1915–2011) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Whiting cho thơ năm 1986, giải thơ của Hiệp hội Phê bình Sách Quốc gia Mỹ năm 1999, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ cùng giải Wallace Ste…