hoanghannom.com
“Road Trip” – Andrea Cohen
Andrea Cohen là nhà thơ người Mỹ. Bà là chủ nhiệm The Writers House tại Merrimack College và Blacksmith House Poetry Series ở Cambridge, MA. Road Trip Tất nhiên chúng tôi lấy xà phòng của nhà nghỉ.…