hoanghannom.com
“Tôi có một cỗ máy thời gian” –  Brenda Shaughnessy
Brenda Shaughnessy (1970–) là nhà thơ người Mỹ. Cô được trao giải James Laughlin năm 2007 và hiện là phó giáo sư ngành văn học Anh tại Đại học Rutgers ở Newark. Tôi có một cỗ máy thời gian Nhưng kh…