hoanghannom.com
Dạy con trong một thế giới tàn ngày
Nguồn: Roy Scranton, “Raising My Child in a Doomed World,” The New York Times, July 16, 2018. Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng Tôi đã khóc hai lần khi con gái tôi ra đời. Lần đầu là vì vui, …