hoanghannom.com
“Đá đen trên một hòn đá trắng” – César Vallejo
César Vallejo (1892–1938) là một nhà văn, nhà thơ, và nhà soạn kịch người Peru. Đá đen trên một hòn đá trắng Tôi sẽ chết ở Paris trong một cơn mưa đổ một ngày mà tôi vốn đã nhớ rất rõ. Tôi sẽ chết …