hoanghannom.com
“Dựng cảnh” – Andrew Motion
Andrew Motion (1952–) là một nhà thơ và tiểu thuyết gia người Anh. Ông được trao giải Eric Gregory năm 1976, giải Somerset Maugham năm 1987, giải Dylan Thomas năm 1987, giải Whitbread cho tiểu sử n…