hoanghannom.com
“[Khóc, khóc, khóc.]” – Gregory Orr
Gregory Orr (1947–) là nhà thơ người Mỹ. Ông dạy ở Đại học Virginia từ năm 1975, nơi ông là giáo sư ngành văn học Anh và biên tập viên thơ cho tờ Virginia Quarterly Review. * Khóc, khóc, khóc. Bảo …