hoanghannom.com
“Cái ao” – Charles Rafferty
Charles Rafferty (1965–) là nhà thơ người Mỹ. Anh là chủ nhiệm chương trình M.F.A. về sáng tác văn chương tại Albertus Magnus College. Cái ao Thế giới đang cạn nguồn. Cánh đồng cúc hoàng anh này sẽ…