hoanghannom.com
“Tôi ước trời mưa ở đám tang tôi” – Nguyễn Huy Hoàng
Rồi tạnh