hoanghannom.com
“Người phụ nữ bên đường” – Jay Parini
Jay Parini (1948–) là một nhà thơ, tiểu thuyết gia, tiểu sử gia, và nhà phê bình văn học người Mỹ. Ông là giáo sư ngành văn học Anh tại Middlebury College. Người phụ nữ bên đường Đường đi làm tôi đ…