hoanghannom.com
“Thú lạc” – William Brewer
William Brewer sinh năm 1989 ở West Virginia. Anh là tác giả của I Know Your Kind (Milkweed Editions, 2017), tập thơ đoạt giải National Poetry Series năm 2017. Thú lạc Chỉ đến khi tỉnh dậy lần đầu …