hoanghannom.com
“Bài thơ kịch bản” – Rosemary Griggs
Rosemary Griggs sinh năm 1973 ở Oak Lawn, Illinois. Cô có bằng MFA tại Đại học Tiểu bang San Francisco và là tác giả của tập thơ Sky Girl (Fence Books, 2004). Bài thơ kịch bản NỘI CẢNH. CĂN HỘ/PHÒN…