hoanghannom.com
“Tỉnh rồi lại say” – Eric Pankey
Eric Pankey (1959–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Walt Whitman năm 1984 và hiện là giáo sư ngành văn học Anh tại Đại học George Mason. Tỉnh rồi lại say Trên cây sồi sét đánh, Trên dãy…