hoanghannom.com
“Cái mũ sắt” – Michael Earl Craig
Michael Earl Craig sinh năm 1970 ở Dayton, Ohio. Anh có bằng MFA tại Đại học Massachusetts và làm nghề thợ đóng móng ngựa ở Livingston, Montana, nơi anh sống. Cái mũ sắt Tôi xoay cái mũ sắt trên mặ…