hoanghannom.com
“Một lần nữa, cơ thể” – Lucia Perillo
Lucia Perillo (1958–2016) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải thơ Iowa năm 1995, giải Kate Tufts Discovery năm 1997, và giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 2010. Một lần nữa, cơ thể Khi bạn dành nh…