hoanghannom.com
“Tóc” – Clarence Major
Clarence Major (1936–) là một nhà thơ, tiểu thuyết gia, và họa sĩ người Mỹ. Ông là giáo sư hưu trí ngành văn học Anh tại Đại học California ở Davis. Tóc Trong những ngày xưa tóc mang phép thuật. Nế…