hoanghannom.com
Mộng ca 14 – John Berryman
John Berryman (1914–1972) là một nhân vật lớn trong nền thơ ca Mỹ trong nửa sau của thế kỷ 20 và là một gương mặt chủ chốt trong trường phái thơ tự bạch. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 196…