hoanghannom.com
“Thăm thư viện ở một thành phố lạ” – Franz Wright
Franz Wright (1953–2015) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Whiting cho thơ năm 1991, giải PEN/Voelcker cho thơ năm 1996, và giải Pulitzer cho thơ năm 2004. Thăm thư viện ở một thành phố lạ Nh…