hoanghannom.com
“Vậy ta ở đâu?” – Lawrence Joseph
Lawrence Joseph (1948–) là giáo sư hàm Tinnelly về luật tại Trường Luật Đại học St. John’s. Ông đã xuất bản sáu tập thơ và sống cùng vợ là họa sĩ Nancy Van Goethem ở New York City. Vậy ta ở đâu? Vậ…