hoanghannom.com
“Ba quả cam” – Charles Bukowski
Henry Charles Bukowski (1920–1994) là nhà văn và nhà thơ người Mỹ. Ba quả cam lần đầu tiên nghe thấy tôi nghe mẩu nhạc này cha tôi hỏi, “cái gì đấy?” “cái này là Tình yêu cho ba quả cam,” tôi nói c…