hoanghannom.com
“Nhà tài trợ” – Rae Armantrout
Rae Armantrout (1947–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải thơ của Hiệp hội Phê bình Sách Quốc gia Mỹ năm 2009 và giải Pulitzer cho thơ năm 2010. Nhà tài trợ Chúng tôi lái đến đầm lầy và bước ng…