hoanghannom.com
“Sự thu nhận” – Mary Jo Bang
Mary Jo Bang (1946–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải thơ của Hiệp hội Phê bình Sách Quốc gia Mỹ năm 2007 và là giáo sư ngành văn học Anh tại Đại học Washington ở St. Louis. Sự thu nhận Mẹ tô…