hoanghannom.com
“Mưa vàng” – Mai Der Vang
Mai Der Vang sinh năm 1981 ở Fresno, California và tốt nghiệp chương trình MFA về sáng tác văn chương tại Đại học Columbia. Cô được trao giải Walt Whitman năm 2016. Mưa vàng Đầu tiên, cái rát trong…