hoanghannom.com
“Dự báo” – Charles Rafferty
Charles Rafferty (1965–) là nhà thơ người Mỹ. Anh là chủ nhiệm chương trình M.F.A. về sáng tác văn chương tại Albertus Magnus College. Dự báo Những người nổi tiếng chết dần đi cả tuần, và cây thông…