hoanghannom.com
“Trước khi” – Carl Adamshick
Carl Adamshick (1969–) là nhà thơ người Mỹ. Anh được trao giải Walt Whitman năm 2010. Anh sống ở Portland, Oregon, nơi anh là biên tập viên và nhà xuất bản của Tavern Books. Trước khi Tôi luôn nghĩ…