hoanghannom.com
“Lời khuyên cho người viết trẻ” – Ron Padgett
Ron Padgett (1942–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Tưởng niệm Shelley năm 2009, giải Sách Los Angeles Times cho thơ năm 2013, và huân chương Frost Medal năm 2018. Lời khuyên cho người viết…