hoanghannom.com
“khúc ngợi ca cây sáo” – Ross Gay
Ross Gay (1974–) là nhà thơ người Mỹ. Anh được trao giải thơ của Hiệp hội Phê bình Sách Quốc gia Mỹ năm 2015 và giải thơ Kingsley and Kate Tufts năm 2016. Anh dạy ở Đại học Indiana. khúc ngợi ca câ…