hoanghannom.com
“Một số điều nhất định” – David Brendan Hopes
David Brendan Hopes (1950–) là nhà thơ và nhà viết kịch người Mỹ. Ông là giáo sư ngành văn học Anh tại Đại học Bắc Carolina ở Asheville. Một số điều nhất định Vì cha tôi, một số điều nhất định phải…