hoanghannom.com
“Tổ kiến” – Jane Hirshfield
Jane Hirshfield (1953–) là nhà thơ và dịch giả người Mỹ. Hai cuốn sách gần đây nhất của bà là The Beauty: Poems và Ten Windows: How Great Poems Transform the World. Tổ kiến “Về kích thước phù hợp,”…