hoanghannom.com
“Đau buồn” – Matthew Dickman
Matthew Dickman (1975–) là nhà thơ người Mỹ. Anh được trao giải Kate Tufts Discovery năm 2009. Matthew là anh em sinh đôi với nhà thơ Michael Dickman. Đau buồn Khi đau buồn đến với bạn như một con …