hoanghannom.com
“Cha và con” – David Mason
David Mason (1954–) là nhà thơ người Mỹ. Ông là giáo sư ngành văn học Anh tại Colorado College và từ năm 2010 đến năm 2014 là Poet Laureate của tiểu bang Colorado. Cha và con Những điều, người ta n…