hoanghannom.com
“Thư gửi Tsvetaeva” – Nina Zivancevic
Nina Živančević sinh năm 1957 ở Belgrade. Bà là một nhà báo, nhà phê bình văn học, và dịch giả, cũng như là một nhà thơ. Bà sống ở New York nhiều năm trước khi về Paris, giảng dạy tiếng nước ngoài …