hoanghannom.com
“Pescadero” – Mark Doty
Mark Doty (1953–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ của Hiệp hội Phê bình Sách Quốc gia Mỹ năm 1993, giải Whiting cho thơ năm 1994, giải T. S. Eliot (đầu tiên được trao cho người Mỹ) năm …