hoanghannom.com
“Điều mà cô không biết là” – Dennis O’Driscoll
Dennis O’Driscoll sinh năm 1954 ở Thurles, Ireland. Ông được trao hai giải văn chương Lannan cho thơ vào các năm 1999 và 2012, và giải E. M. Forster năm 2005. Ông qua đời năm 2012. Điều mà cô…