hoanghannom.com
“Phân thây” – Meredith Root-Bernstein
Meredith Root-Bernstein là nghiên cứu sinh sau tiến sĩ ngành sinh thái học tại Đại học Aarhus. Phân thây Nụ cười của anh làm em nghĩ đến Larry trong “The Razor’s Edge.” Giọng của anh là George hát …