hoanghannom.com
“Bi ca cho các hằng tinh” – Alice Fulton
Alice Fulton (1952–) là nhà thơ và nhà văn người Mỹ. Bà được trao giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 2002 và hiện là giáo sư hàm Ann S. Bowers ngành văn học Anh tại Đại học Cornell. Bi ca cho các hằn…