hoanghannom.com
“Lương tối thiểu” – Matthew Dickman
Matthew Dickman (1975–) là nhà thơ người Mỹ. Anh được trao giải Kate Tufts Discovery năm 2009. Matthew là anh em sinh đôi với nhà thơ Michael Dickman. Lương tối thiểu Mẹ và tôi đang đứng trên hiên …