hoanghannom.com
“Từ đây” – Federico García Lorca
Federico García Lorca (1898–1936) là nhà thơ và nhà soạn kịch người Tây Ban Nha. Từ đây Bảo các bạn tôi rằng tôi đã chết. Nước hát muôn đời dưới rừng cây run rẩy. Bảo các bạn tôi rằng tôi đã chết. …