hoanghannom.com
“Cửa sổ” – C. P. Cavafy
Constantine P. Cavafy (1863–1933) là nhà thơ xuất sắc nhất của Hy Lạp trong thế kỷ 20. Cửa sổ Trong những căn phòng tối nơi tôi sống những ngày nặng nề, tôi bước lên bước xuống cố gắng tìm cửa sổ.—…