hoanghannom.com
“Kết cấu nó đẹp” – Maggie Smith
Maggie Smith (1977–) là nhà thơ người Mỹ. Cô đã xuất bản các tập thơ Good Bones (Tupelo Press, 2017); The Well Speaks of Its Own Poison (Tupelo Press, 2015), tác phẩm đoạt giải Dorset; và Lamp of t…