hoanghannom.com
“Bài thơ với các dòng theo thứ tự bất kỳ” – Robert Pinsky
Robert Pinsky (1940–) là nhà thơ, nhà phê bình văn học, và dịch giả người Mỹ. Ông được trao giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 1995, giải thơ Lenore Marshall năm 1997, và giải PEN/Voelcker ch…